15-04-2024

Metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale valabile pentru anul şcolar 2021-2022

Scris de Razvan Pirnac  
In categoria Noutati

  • Ordinul M.E. nr. 5149/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022;
  • Ordinul M.E. ,nr. 5327/ 29.09.2021, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022
-------------------------

Metodologii privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii pentru anul şcolar 2022-2023

Scris de Razvan Pirnac  
In categoria Noutati

  • Ordinul M.E. , nr. 5150 din 30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023.
  • Ordinul M.E. , nr. 5142 din 30.08.2021, privind organizarea, desfăşurareaşi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat ,pentru anul şcolar 2022-2023.
-------------------------